• Kvarnen

    Bokslut 2013


    Nu finns bokslutet för 2013 på hemsidan under "Om VSBo" och "Ekonomi". Redovisat resultat efter finasiella poster är pos...
    Läs mer
    d

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.