Kvarnen

Ny styrelse hos VSBo

VSBo:s styrelse, som utsetts av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun, har sedan bolagsstämman 2015.04.23 följande sammansättning:

Övre raden från vänster: Bengt Sandahl (s), Ann-Christin Hallinder, v.ordf. (s) och Stig-Göran Hultsbo, ordf. (mp).

Längst fram: Thomas Axelsson (kd) och Henric Ulfsax (m).

Suppleanter är: Inger Fröding (s), Kristin Stark (mp), Magnus Thelin (fp), Jan Andersson (c) och Kenneth Bergqvist (s).

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.