ReMidas integrations- och konstprojektet Flyktfåglar på VSBo:s bostadsområde Saturnus i Skillingaryd.

I konstprojektet arbetar man med att skapa fåglar av ReMida-material som sedan ska smycka en av husväggarna på Saturnus.

De som bor på Saturnus är med och skapar sin egen fågel som sedan ska ingå i den gemensamma flocken/konstverket. Olika förskolor har besökt Saturnus för att skapa sina egna fåglar. Personal från VSBo har också varit på plats för att skapa fåglar.

VSBo:s VD, Satu Jonsson, tillsammans med ett 10-tal VD:ar från andra kommunala bostadsbolag besökte Saturnus för att bekanta sig med projektet. Man gjord också egna fåglar.

 

 

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.