Risk för brunt dricksvatten i Vaggeryd mellan 18 maj - 6 juni

Tekniska kontoret kommer på grund av järn och mangan i det kommunala vattnet att luft och vattenspola ledningarna under några veckor
framöver. Spolningarna medför en ökad risk för brunt vatten.

Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och läs mer om hur du ska gå till väga om du drabbas.

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.