Fastighetsskötare

Vi har 7 fastighetsskötare som sköter om våra bostadsområden. Varje fastighetsskötare har "sina" fastigheter och handhar både inre och yttre drift och skötsel inom sitt område även om man samarbetar om många uppgifter .

Klockan 9.00 - 9.30 varje dag är expeditionerna öppna och fastighetsskötarna har då också telefontid.

I Skillingaryd finns fastighetsskötarna på Fabriksgatan 33 och har telefonnummer 0370 - 712 75.

I Vaggeryd finns de på Esplanaden 3 och på telefon 0393 - 318 75. Övrig tid telefonsvarare där du kan lämna meddelande.

Fastighetsskötarna tar emot felanmälningar och svarar på frågor från hyresgästerna.

Vid akuta fel under kontorstid, när fastighetsskötarna inte finns på expeditionen, ska du kontakta VSBo:s kontor.

Utanför kontorstid kan akuta problem (vattenläckor, avloppsstopp, värmeavbrott o dyl) meddelas till Securitas på telefon 040 - 6892910.

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.