Hyresgästenkät

På uppdrag av Vaggeryd - Skillingaryds Bostads AB (VSBo) genomför elever på Fenix Kunskapscentrum en undersökning bland alla boende i VSBo:s lägenheter. Undersökningen har gjorts årligen sedan 1998 (med undantag av 2001 då enkäten riktades till lokalhyresgäster).

Enkäten ger oss viktig information om hur våra hyresgäster trivs hos VSBo och ger oss underlag i vårt arbete för att förbättra servicen till våra kunder. Utifrån resultatet av enkäten planerar vi åtgärder för att förbättra boendemiljön för alla som bor hos oss.

Till varje fråga finns fyra svarsalternativ; Bra, Ganska bra, Ganska Dåligt, Dåligt. Det som i diagrammet redovisas som andel nöjda hyresgäster är alla som svarat Bra eller Ganska Bra. De som inte besvarat frågan har räknats bort. Till varje fråga finns också utrymme för egna kommentarer och många ger oss sina synpunkter. Diagrammet, uppdelat på fyra olika områden, med tillhörande kommentarer tar all berörd personal del av och vi försöker åtgärda det som är möjligt och rimligt och av allmän karaktär. Får vi en åsikt om att handfatet på toaletten är för gammalt kan vi inte byta ut det enskilda handfatet och vet inte heller vilken lägenhet som avses. När däremot många skrivit att det är stökigt i tvättstugan, att det ligger saker i trappuppgångarna eller att man vill ha mera information försöker vi åtgärda på olika sätt.

Resultatet av hyresgsätenkäten för 2022 kan Du hämta här.

Enkätfrågorna har varit de samma varje år för att vi ska kunna se förändringar mellan åren. Men de flesta år har vi också ställt en speciell fråga som varit aktuell för tillfället.

Resultatet av dessa extrafrågor Pdf, 385.1 kB, öppnas i nytt fönster. för 2022 finns som pdf-fil.

Tack alla Ni som svarar på våra hyresgästenkäter. Vi arbetar med resultatet för att ytterligare förbättra vår service till våra hyresgäster.


Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Stationsgatan 7
567 30 Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

Telefon:

0393-67 86 71
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30-13.30

E-post:

vsbo@vaggeryd.se