Resultat

Hyresgästenkät 2017

Det är 19:e året som Fenix-eleverna gör Hyresgästenkäten och på årets enkät fick vi 503 svar, vilket motsvarar 49 % av hyresgästerna.

Hyresgästenkät 2014 - Året

Andelen nöjda hyresgäster framgår av diagrammet ovan. Bäst betyg får bemötande från fältpersonalen och boendet hos VSBo.

Tvättstugor, lägenhetsbesiktningar och lägenhetsstandarden är områden som upplevs problematiska. När det gäller standarden varierar den med hyresnivån. Vi har en stor andel relativt nybyggda lägenheter och där är standarden, men då även hyran, och högre. Även yttre skötsel är ett område som får lägre betyg. Där är det mycket snö och halka som upplevs besvärligt. Även sophantering och kvarlämnade saker i gemensamma utrymmen kommenteras av många.

Hyresgästenkät 2014 - Året

Samma diagram som ovan med med jämförelse två år bakåt. Lila stapel avser 2015 och röd 2017.Sammanfattning av dom mest frekventa kommentarerna:

Tvättstugor: Städningen av tvättstugan är det stora problemet och att man inte håller sig till sin bokade tid.

Trappuppgångar mm: Källare ostädade, folk skräpar.

Lägenhetsbesiktning: Städning, ”för noga ut och inte tillräckligt in”.

Lägenhetsstandard: Inre underhåll efterfrågas.

 

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Stationsgatan 7
567 30 Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

Telefon:

0393-67 86 71
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

E-post:

vsbo@vaggeryd.se