Resultat

Hyresgästenkät 2022

Det är 24:e året som Fenix-eleverna gör Hyresgästenkäten och på årets enkät fick vi ca 500 svar, vilket motsvarar 42 % av hyresgästerna.

Hyresgästenkät 2014 - Året

Andelen nöjda hyresgäster framgår av diagrammet ovan. Bäst betyg får bemötande från fältpersonalen och boendet hos VSBo.

Tvättstugor och lägenhetsstandarden är områden som upplevs problematiska. När det gäller standarden varierar den med hyresnivån. Vi har en stor andel relativt nybyggda lägenheter och där är standarden, men då även hyran, högre. Även yttre skötsel är ett område som får lägre betyg. Där är det mycket snö och halka som upplevs besvärligt. Även sophantering och kvarlämnade saker i gemensamma utrymmen kommenteras av många. Att få tag på personal upplever en del som svårt.

 

Hyresgästenkät 2014 - Året

Samma diagram som ovan men med jämförelse två år bakåt. Lila stapel avser 2020 och röd 2022.

 

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Stationsgatan 7
567 30 Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

Telefon:

0393-67 86 71
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

E-post:

vsbo@vaggeryd.se