Kvarboenderabatt

Våra trogna hyresgäster erhåller en rabatt på kallhyran beroende på hur länge man bott i samma lägenhet.

Efter 20 år är rabatten 12 % och efter 30 år 16 %.

För att få rabatten får man inte ha några skulder till VSBo.

Vi tycker att det är positivt och ser det också som ett tecken på att hyresgästerna trivs med sitt boende om man stannar länge i samma lägenhet. Våra kostnader sjunker också om hyresgästerna inte flyttar eftersom varje flyttning kostar i uteblivna hyror (det tar ofta lite tid att få in en ny hyresgäst), besiktningskostnader, reparationer och administration.

Det är en del av den vinsten vi vill ge tillbaka till våra trogna hyresgäster.


Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.