Uppsägning och Utflyttning

Uppsägningstiden

Uppsägningstiden för en bostadslägenhet är 3 hela kalendermånader. Detta innebär att den som tex tänkt flytta ut 31/8 måste säga upp sin lägenhet senast 31/5.

Uppsägningen görs längst ner på baksidan av hyreskontraktet. Fyll i, skriv under och lämna eller skicka kontraktet till vårt kontor. Är ni två på kontraktet ska båda skriva på uppsägningen. Hittar ni inte ert exemplar av kontraktet, kan ni komma in till VSBo:s kontor och skriva på.

Förbesiktning

Inom den första månaden efter att du sagt upp ditt hyresavtal ska en förbesiktning göras. Detta för att du ska ha möjlighet att åtgärda eventuella anmärkningar på lägenheten innan du flyttar. När du sedan flyttar ut görs en slutbesiktning där vi tittar på städning samt så att eventuella anmärkningar är åtgärdade.

Du tar själv kontakt med oss för att boka en tid som passar.

Visning av lägenheten

För att vi ska kunna hyra ut lägenheten till nästa hyresgäst är du efter uppsägning skyldig att visa den efter överenkommelse.

Elavtal

Kom ihåg att du själv ansvarar för att kontakta din elleverantör för att säga upp ditt elnätsabonnemang. Du måste anmäla flytt senast 14 dagar före avflytt till elleverantören.

Flyttstädning

Var noggrann när du flyttstädar din lägenhet! Om flyttstädningen inte blir godkänd vi besiktningen, anlitar vi en städfirma och du får då en faktura för städkostnaden.

Ta gärna hjälp av den flytt-tipsfolder vi skickar ut för att checka av så att du inte missar något!

Den kan Du se här! Länk till annan webbplats.

Glöm inte att tömma och städa ur lägenhetsförråd. Låt eventuellt hänglås sitta kvar i lägenhetsförrådet.

Slutbesiktning

Inför avflyttning besiktigar vi lägenheten och det är viktigt att du som flyttar ut är med på besiktningen. Kostnader för onormalt slitage, utrustning som saknas samt om det inte är ordentligt städat får du själv stå för.
Tips – behåll städmaterial i lägenheten tills besiktningen är godkänd. Du får en kallelse till besiktningen.

Inlämning av nycklar

Kontrollera med VSBo hur många nycklar du ska lämna tillbaka.

Lägenheten ska vara klar för nästa hyresgäst senast kl 12.00 på utflyttningsdagen. Om denna dagen infaller på lördag, söndag eller helgdag lämnar du in dina nycklar nästkommande vardag senast kl: 12.00.
Tvättcylinder ska sitta kvar i låsparkeringen på bokningstavlan.

Nycklar får aldrig utan hyresvärdens godkännande överlåtas direkt till nästa hyresgäst, utan skall överlämnas till VSBo:s kontor efter godkänd slutbesiktningen. Detta gäller även förrådsnycklar, tvättnycklar/tvätt-tag och ev. postboxnycklar.

Saknas det nycklar, får du en faktura på kostnaden av ett låsbyte.

Uppsägning vid dödsfall

Närmast anhöriga kan säga upp hyresavtalet med en månads uppsägning räknat från närmast kommande månadsskifte. Vid fler syskon ska samtliga barn skriva under uppsägningsavtalet.
Exempel: om godkänd skriftlig uppsägning inkommer under februari månad blir lägenheten uppsagd till 31 mars.

 

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Stationsgatan 7
567 30 Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

Telefon:

0393-67 86 71
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30-13.30

E-post:

vsbo@vaggeryd.se