Utflyttning

Uppsägningstiden för en bostadslägenhet är 3 hela kalendermånader. Detta innebär att den som tex tänkt flytta ut 30/8 måste säga upp sin lägenhet senast 31/5. Uppsägningen görs längst ner på baksidan av hyreskontraktet. Fyll i, skriv under och lämna eller skicka kontraktet till vårt kontor. Är Ni två på kontraktet ska båda skriva på uppsägningen. Hittar Ni inte Ert exemplar av kontraktet kan Ni komma in och skriva på VSBo:s ex på kontoret.

Förbesiktning

Inom den första månaden efter att du sagt upp ditt hyresavtal ska en förbesiktning göras. Detta för att du ska ha möjlighet att åtgärda eventuella anmärkningar på lägenheten innan du flyttar. När du sedan flyttar ut görs en slutbesiktning där vi tittar på städning samt så att eventuella anmärkningar är åtgärdade.

Du tar själv kontakt med oss för att boka en tid som passar.

Visning av lägenheten

För att vi ska kunna hyra ut lägenheten till nästa hyresgäst är Du efter uppsägning skyldig att visa den efter överenkommelse.

Elavtal

Kom ihåg att du själv ansvarar för att kontakta din elleverantör för att säga upp ditt elnätsabonnemang. Du måste anmäla flytt senast 10 dagar före avflytt till elleverantören.

Flyttstädning

Var noggrann när du flyttstädar din lägenhet! Är inte städningen ordentligt gjord måste vi anlita någon som städar och Du får då en faktura på arbetet.

Ta gärna hjälp av den flytt-tipsfolder vi skickar ut för att checka av så att du inte missar något!

Den kan Du se här!länk till annan webbplats

Glöm inte att tömma och städa ur lägenhetsförråd. Låt eventuellt hänglås sitta kvar i lägenhetsförrådet.

Avflyttningsbesiktning

Inför avflyttning besiktigar vi lägenheten och det är viktigt att Du som flyttar ut är med på besiktningen. Kostnader för onormalt slitage och utrustning som saknas samt om det inte är ordentligt städat får Du själv stå för. Du får en kallelse till besiktningen.

Inlämning av nycklar

Lägenheten ska vara klar för nästa hyresgäst senast kl 12.00 på inflyttningsdagen. Eller första vardagen därefter om den första är en helgdag. Vi måste därför ha in alla nycklar i god tid.

Nycklar får aldrig utan hyresvärdens godkännande överlåtas direkt till nästa hyresgäst, utan skall överlämnas till värden i samband med besiktningen. Detta gäller även förrådsnycklar, tvättnycklar/tvätt-tag och ev. postboxnycklar. (Tvättcylinder ska sitta kvar i låsparkeringen på bokningstavlan.)

Saknas nycklar så blir vi tvungna att debitera låsbyte.

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.