Hyresgästenkät 2020

Elever på Fenix har gjort en årlig Hyresgästenkät åt VSBo sedan drygt 20 år tillbaka. Enkäterna går ut i mars och resultatet brukar presenteras för VSBo:s styrelse på majsammanträdet.

Årets enkäter har också gått ut i mars och svaren var hos Fenix i slutet på månaden. På grund av Corona har gymnasieleverna studerat på distans och inte kunnat sammanställa resultatet från enkäten. Vi ser väldigt mycket fram emot årets resultat men får vänta på det till i höst då skolorna förhoppningsvis är igång som vanligt igen. Underlaget finns ju redan men sammanställningen saknas.

Vi lottar varje år ut en månadshyra var till tre hyresgäster som besvarat enkäten. För att hyresgästerna inte ska behöva vänta på sina vinster genomförde styrelsen utlottningen på styrelsemötet 11/5. Dom tre som hade tur i lottningen slipper sin bostadshyra i juli.

Dom som vann:

Iman & Hasan Kaddoura, Storgatan 49, Vaggeryd

Stig Gustavsson, Lagagatan 6, Vaggeryd

Börje Svensson, Storgatan 37, Vaggeryd

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.