Jubileumsmuggar

Du vet väl att du kan hämta dina jubileumsmuggar på VSBo:s kontor. Vi har öppet mellan klockan 8.oo - 16.00. Välkommen!

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.