Liljedal

Nu har Ni möjligheten att anmäla Ert intresse för det nya Liljedal, Lagagatan 6 Vaggeryd.

Lägenheterna ligger under lediga lägenheter t.o.m. 22 Maj.

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.