Liljedal

Arbetet på kv. Liljedal pågår för fullt. De 16 lägenheterna är inflyttningsklara 1/12 vilket närmar sig med stormsteg.

Alla är uthyrda och vi ser med glädje fram emot att få välkomna 16 familjer till sina nya fina lägenheter.

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.