Slätten

Tipspromenad på Hjulafton

Nu har vi rättat energispartipset från Hjulafton.

Etta med 10 rätt = alla rätt: Kerstin Hultberg

Tvåa med 7 rätt: I. Hultberg, Katarina Gustavsson och Darit Eriksson

Bland övriga inlämnade tips har vi lottat ut tre vinnare:

P. Lundqvist, Berit Svendén och Kjell Norden.

Priser i form av energispar-t-shirts finns att hämta på vårt kontor i Vaggeryd.

Grattis till alla vinnarna!

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.