Tyck till om Tor!

Om detaljplanen vinner laga kraft kan vi påbörja vår byggnation nästa vår.  Det handlar om totalt sex punkthus på 6-8 våningar som kommer byggas etappvis. Husen kommer att vara lite olika sinsemellan men bära ett gemensamt tema. 

Vad tycker du att husen och området ska innehålla? Gemensamma ytor, yttre miljö, lägenhetstyper?

Vad ska vi speciellt tänka på? Ordet är fritt!

Dina åsikter kan du maila till vsbo@vaggeryd.se eller skriva ner och lämna in på vårt kontor i Vaggeryd.

 

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Stationsgatan 7,
567 30 Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
Öpppet: 08.00-16.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

Telefon:

0393-67 86 71
10.00-16.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393-67 86 78