Fastighetsskötare

Vi har 6 fastighetsskötare som sköter om våra bostadsområden. Varje fastighetsskötare har "sina" fastigheter och handhar både inre och yttre drift och skötsel inom sitt område även om man samarbetar om många uppgifter .

 

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.