Seniorvärdinnor

På Seniorboendet Fridensborg och på Trygghhetsboendet Slätten har vi värdinnor som hjälper till med att organisera gemensamma aktiviteter och skapa trivsel bland hyresgästerna.

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.