Styrelse

Styrelsen, som utsetts av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun, har sedan bolagsstämman 2019.04.16 följande sammansättning:

Övre raden från vänster: Jan-Olof Svedberg, Rose-Marie Axelsson, Sven Samuelsson (ordf), Bengt Sandahl (vice ordf) och Andreas Orre.

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun och sitter en mandatperiod på fyra år.

Styrelsen

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Box 172
567 24
Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
08.00-16.00

Telefon:

0393/67 86 71
10.00-16.00

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393 - 67 86 78.