Energispar

Våra kommande byggprojekt

Karlsborg

Vi planerade att under 2022 komma igång med byggnationen i kv Karlsborg. Det ändrade läget i omvärlden har medfört kraftiga kostnadsökningar. Som det ser ut nu kommer vi inte påbörja byggnationen då kostnaden och hyrorna skulle bli alldeles för höga.

Smultronet

På smultronet i Skillingaryd planeras det för ett punkthus med 24 lägenheter. Detaljplanen för byggnaden beräknas vara klar under 2022.

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Stationsgatan 7
567 30 Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

Telefon:

0393-67 86 71
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

E-post:

vsbo@vaggeryd.se