Energispar

Våra kommande byggprojekt

Karlsborg

Vi planerade att under 2022 komma igång med byggnationen i kv Karlsborg. Det ändrade läget i omvärlden har medfört kraftiga kostnadsökningar. Som det ser ut nu kommer vi inte påbörja byggnationen då kostnaden och hyrorna skulle bli alldeles för höga.

Smultronet

På smultronet i Skillingaryd planeras det för ett punkthus med 24 lägenheter. Detaljplanen för byggnaden beräknas vara klar under 2022.

Energispar

Covid-19, Corona

Vi kommer fortsatt att skydda vår personal, våra hyresgäster och andra vi har kontakt med. Vi vill därför inte att någon med snuva, hosta, halsont eller andra förkylningssymptom kommer in till oss.

Ring, maila eller kontakta oss via Mina sidor eller vår app.

Vi vill heller inte gå in till någon som är sjuk. Om Du ska få besök från vår personal är det viktigt att meddela oss om Du har några symptom. Så att vi inte går in. Vi fortsätter med att hålla avstånd.

Vi prioriterar bland felanmälningarna och hanterar enbart akuta ärenden inne i lägenheterna tillsvidare.

Vaggeryd-Skillingaryds
Bostads AB

Stationsgatan 7
567 30 Vaggeryd

Besöksadress:

Järnvägsgatan 20
Vaggeryd
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

Telefon:

0393-67 86 71
Måndag-torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Lunchstängt: 12.30 - 13.30

E-post:

vsbo@vaggeryd.se

Fax:

0393-67 86 78